Larry Alcala
ART GALLERY

KALABOG EN BOSYO
"MGA GABI SA BILOG NA MESA" 
Pilipino Komiks #187, July 31, 1954
ACE Publications
CLICK FOR LARGER IMAGES
Larry Alcala's Kalabog en Bosyo Page 1 of 4 Larry Alcala's Kalabog en Bosyo Page 2 of 4 Larry Alcala's Kalabog en Bosyo Page 3 of 4 Larry Alcala's Kalabog en Bosyo Page 1 of 4
Kalabog en Bosyo Copyright 2005 Larry Alcala Estate
Front Page